mapa strony | język: PL EN

Drukuj Zagraniczne

Jesteś tutaj
Realizacje
Zagraniczne

LISTA REFERENCYJNA

2009–2013

ZLECENIA ZREALIZOWANE ZA GRANICĄ

2009

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

NTPC- SAIL Power Company PVT. Ltd.

Elektrownia Rourkela, Indie

- Kocioł OPG-280

- Dostawa odgięć palników pyłowych kotła OPG-280, zdmuchiwaczy popiołu dla obrotowego podgrzewacza powietrza.

2.

Bokaro Power Supply CO. (P) LTD.

Elektrownia Bokaro, Indie

- Kotły OPG-260 nr 6 i 7

- Ocena stanu technicznego, pomiary, analizy, badania RLA kotłów OPG-260 nr 6 i 7 i ich urządzeń pomocniczych z opracowaniem raportu technicznego.

3.

GUJARAT State Electricity Corporation Ltd.  

Elektrownia Kutch, Indie

- Kocioł BB-325/Blok 70 MW

- Dostawa 4 sztuk palników dla kotłów nr 1 i 2.

2010

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

NTPC- SAIL Power Company PVT. Ltd.

Elektrownia Rourkela, Indie

- Kocioł OPG-280

 

- Dostawa elementów zamiennych dla kotła OPG-280 i rurociągów wysokoprężnych.

2.

Bokaro Power Supply CO. (P) LTD.

Elektrownia Bokaro, Indie

- Blok 66 MW

-  Dostawa części zapasowych dla parowego smoczka, elementów wysokociśnieniowych rurociągów parowych, zaworów, części zapasowych dla sprzęgła hydraulicznego.

3.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine D.D.- Sarajevo

Elektrownia Tuzla Bośnia i Hercegowina

- Blok 215 MW nr 8

- Pomiary, badania, analizy parametrów bloku 215 MW z opracowaniem zakresu modernizacji kotłów OB-650.

2011

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

NTPC- SAIL Power Company PVT. Ltd.

Elektrownia Durgapur, Indie

- Kocioł OPG-260

 

- Dostawa części zapasowych dla hydraulicznych sprzęgieł pomp wody zasilającej, zaworów trójdrożnych dla systemu regeneracji WP.

2.

Bokaro Power Supply CO. (P) LTD.

Elektrownia Bokaro, Indie

- Kocioł OPG-260

- Dostawa podgrzewacza wody dla kotła OPG-260.

3.

EDS Gazpetro Poland Sp. z o.o.

Tłocznia Gazu Ziemnego Delenii, Rumunia

- Rozruch technologiczny Tłoczni Gazu Ziemnego.

4.

Rafako S.A.

Elektrownia Yenikoy, Turcja

Kotły OP-650 nr 1 i 2

- Rozruch kotła OP-650 nr 1 i 2 po modernizacji,  w tym chemiczne czyszczenie i proces dmuchania kotłów po modernizacji.

5.

Labolatorije Za Termotehniku i Enegetiku Institutu u Vinci

Elektrownia Nikola Tesla, Serbia

- Kocioł BB-1850 t/h

- Badania i optymalizacja parametrów pracy kotła BB-1850 t/h i jego urządzeń pomocniczych.

2012

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

Bokaro Power Supply CO. (P) LTD.

Elektrownia Bokaro, Indie

- Kocioł OPG-260

- Dostawa palników  gazowych (gaz  wielkopiecowy i koksowniczy) i części zamiennych dla kotłów OPG-260 nr 7 i 8.

2.

Rafako S.A.

Elektrownia Nikola Tesla Obrenovac, Serbia

- Kocioł BB-1880 B1

- Badania, analizy, pomiary parametrów kotła BB-1880 B1w celu zwiększenia sprawności kotła.

3.

Bokaro Power Supply CO. (P) LTD.

Elektrownia Bokaro, Indie

- Kocioł OPG-260

- Dostawa 4 szt. odgięć dla palników pyłowych kotła nr 6.

2013

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

Bokaro Power Supply CO. (P) LTD.

Elektrownia Bokaro, Indie

- Turbina TG-66 MW

- Dostawa części zamiennych do urządzeń pomocniczych turbiny typu 9K66.

- Dostawa części zamiennych do wirówki olejowej.

3.

NTPC- SAIL Power Company PVT. Ltd.

Elektrownia Durgapur, Indie

- Kocioł OPG-260

- Dostawa łożysk 4 szt. do wentylatorów ciągu.

4.

EDS Gazpetro Poland Sp. z o.o.

Tłocznia Gazu Delenii, Rumunia

- Prace rozruchowe w zakresie Tłoczni Gazowych.

5.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine D.D.- Sarajevo

Elektrownia Tuzla Bośnia i Hercegowina

- Turbina TG-215 MW

- Pomiary gwarancyjne turbiny TG-215 MW.

6.

NTPC- SAIL Power Company PVT. Ltd.

Elektrownia Rourkela, Indie

- Kocioł OPG-280

- Dostawa 8 szt. kompletnych zdmuchiwaczy popiołu dla obrotowych podgrzewaczy powietrza.