mapa strony | język: PL EN

Drukuj System Zarządzania

Jesteś tutaj
Firma
System Zarządzania
 
"Zadowolenie naszych klientów jest dla nas podstawowym celem"

 

Zamierzamy:

 • utrzymywać pozycję przedsiębiorstwa rzetelnego, gwarantującego wykonanie usług na wysokim poziomie jakościowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami klienta,
 • zwiększać konkurencyjność naszej Spółki w zakresie modernizacji urządzeń energetycznych, wykonywania pomiarów, rozruchów i czyszczenia chemicznego instalacji,
 • systematycznie doskonalić metody realizacji usług, dostarczając naszym klientom kompleksowe i nowoczesne technologie procesów, materiały i urządzenia zawsze dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez ich selektywną zbiórkę oraz zapewnienie ich odzysku lub bezpiecznej utylizacji,
 • racjonalnie wykorzystywać zasoby naturalne,
 • ciągle doskonalić działania w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla naszej firmy oznacza to:

 • wykorzystywanie najnowszych technologii w zarządzaniu i projektowaniu,
 • oferowanie klientom nowoczesnych rozwiązań i projektów,
 • współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • wprowadzanie nowych technologii i usług,
 • tworzenie klimatu wzajemnego zaufania i poszanowania,
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych wymagań mających zastosowanie do działalności spółki z uwzględnieniem uwag zainteresowanych stron,
 • uświadamianie, angażowanie oraz uwzględnienie roli pracowników w działaniach na rzecz jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dążenie do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Gwarancją realizacji niniejszej Polityki jest ciągłe doskonalenie wdrożonego i certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujacego:

 • System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015,
 • System zarządzania środowiskiem wegług normy ISO 14001:2015
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018