mapa strony | język: PL EN

Drukuj Rozruch

Jesteś tutaj
Oferta
Rozruch

Energotechnika-Energorozruch S.A. jako jeden z liderów branży energetycznej oferuje kompleksowe prace rozruchowe urządzeń i instalacji energetycznych  w tym:

 1. Opracowanie projektu rozruchu zawierającego:
  • zakres badań i prób pomontażowych;
  • procedury rozruchu urządzeń i instalacji, ruchu regulacyjnego, próbnego i gwarancyjnego;
  • harmonogram rozruchu;
  • zasady organizacji bezpiecznej pracy w czasie rozruchu
  • zapotrzebowanie materiałów, energii oraz instalacje pomocnicze.
 2. Przeprowadzenie rozruchu technologicznego, obejmujące
  • koordynację końcowej fazy montażu w branży cieplno-mechanicznej, elektrycznej i AKPiA;
  • nadzór nad przeprowadzeniem rozruchu mechanicznego, realizowanym przez wykonawców montażu i dostawców urządzeń;
  • przygotowanie urządzeń do przeprowadzenia indywidualnych i kompleksowych prób technologicznych;
  • wykonanie prób symulowanych w zakresie sekwencji i układów zabezpieczeń technologicznych;
  • kontrola reżimu wodno-chemicznego pracy bloku energetycznego;
  • rozruch instalacji rozpałkowej kotła z wykonaniem suszenia obmurza, dmuchania kotła rurociągów;
  • przeprowadzenie ruchu regulacyjnego obiektu;
  • wykonanie pomiarów i prób dla optymalizacji parametrów pracy obiektów;
  • przeprowadzenie ruchu próbnego z przekazaniem do obiektu do eksploatacji;
  • nadzór nad przeglądami i ewentualnymi naprawami urządzeń w czasie rozruchu;
  • nadzór nad utrzymaniem ruchu w czasie pomiarów gwarancyjnych i prób odbiorowych PSEA;
  • sporządzenie dokumentacji odbiorowo - rozruchowej dla klienta  
 3. Chemiczne czyszczenie i przedmuchiwanie powierzchni kotłowych i rurociągów parowych
  • Pomontażowe czyszczenie z osadów eksploatacyjnych wszelkich urządzeń będących w kontakcie z woda i parą;
  • Opracowanie technologii i projektu instalacji pomocniczej;
  • Dostawa chemikaliów i mediów pomocniczych;
  • Dzierżawa armatury;
  • Przywrócenie układu technologicznego po wykonaniu procesu.
 4. Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
 5. Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i obiektowego dla obsługi   

Decyzja nadania uprawnień