mapa strony | język: PL EN

Drukuj Pomiary

Jesteś tutaj
Oferta
Pomiary

Energotechnika-Energorozruch S.A. dysponując doświadczoną kadrą i pracując na sprzęcie wysokiej klasy, wykonuje prace pomiarowo badawcze kotłów, sieci cieplnych oraz maszyn i instalacji energetycznych.

 
Zakres prac pomiarowych obejmuje:
 
 • Pomiary bilansowe kotłów energetycznych z wyznaczeniem sprawności i strat cieplnych;
 • Regulację i optymalizację procesu spalania w kotłach energetycznych dla podniesienia sprawności oraz obniżenia emisji gazów szkodliwych (NOx, CO);
 • Pomiary stężenia tlenków siarki (SO2) w spalinach;
 • Pomiary gwarancyjne kotłów energetycznych i ich urządzeń pomocniczych;
 • Pomiary eksploatacyjne i regulację pracy młynów węglowych, wentylatorów, sprężarek oraz dmuchaw;
 • Wyznaczenie jakości przemiału pyłu węglowego, wentylacji młynów oraz rozdziału pyłu i czynnika wentylującego do palników;
 • Pomiary bilansowe sieci ciepłowniczych, wymienników ciepła i węzłów cieplnych;
 • Opracowanie na bazie wykonanych pomiarów wytycznych do modernizacji i usprawnienia kotłów energetycznych i ich urządzeń pomocniczych;
 • Ekspertyzy i oceny stanu technicznego kotłów, urządzeń pomocniczych i całych obiektów energetycznych;
 • Ocena przewidywanej żywotności urządzeń energetycznych analiza techniczno- ekonomiczna obiektów energetycznych pod kątem dalszej eksploatacji;
 • Badanie wpływu rodzaju paliwa oraz parametrów pracy kotła i urządzeń pomocniczych na własności popiołów pod kątem ich przydatności do utylizacji.