mapa strony | język: PL EN

Drukuj Modernizacje

Jesteś tutaj
Oferta
Modernizacje

 W ramach prac modernizacyjnych Energotechnika-Energorozruch S.A. zajmuje się:

 • Redukcją NOx
 • Głęboką redukcją NOx
 • Pozamłynowymi układami podawania biomasy do kotłów
 • Poprawą sprawności energetycznej kotłów
 • Obniżaniem minimum technicznego kotłów
 • Modernizacją młynów i wentylatorów
 • Wprowadzaniem systemów współspalania biomasy metodą bezpośredniego wtrysku do komory paleniskowej
 • Pracami badawczymi związanymi z wypracowywaniem nowych technologii kotłowych

W każdym ww. wariancie zapewniamy pełny engineering, zaczynając od koncepcji, przez modelowanie i projekt, nadzór nad wszystkimi etapami produkcji i montażu, rozruch, kończąc na optymalizacji układu i odbiorach końcowych.

W celu obniżenia emisji NOx zmodernizowaliśmy ponad 65 kotłów energetycznych w tym 6 do poziomu emisji poniżej 200/300 mg/mn3

Dzięki zastosowaniu naszych nowoczesnych technologii osiągnęliśmy wysoką skuteczność działania w tym:

 • Praca z emisją NOx w zakresie 180-200mg/mn3 w przeliczeniu na 6% O2 dla kotłów z paleniskiem tangencjalnym
 • Praca z emisją NOx w zakresie 230-300mg/mn3 w przeliczeniu na 6% O2 dla kotłów z paleniskiem czołowym
 • Poziom emisji CO poniżej 50mg/mn3 w przeliczeniu na 6% O2
 • Maksymalne wykorzystanie istniejącego układu paleniskowego.
 • Dotrzymanie temperatur pary świeżej i wtórnie przegrzanej w szerokim zakresie eksploatacyjnym.
 • Uzyskanie zawartości części palnych w popiele w zakresie do 2-5%, a w żużlu w zakresie  3-8%.
 • Skuteczna ochrona ekranów przed korozją niskotlenową.

Dzięki zastosowanej koncepcji dotyczącej spalania i wspólspalania biomasy w kotle znacznie podniosła się sprawność pracy kotła poprzez:

 • Stabilną praca kotła i młynów przy podawaniu biomasy
 • Możliwość ciągłego podawania biomasy bez utraty wydajności zespołów młynowych
 • Odciążenie pracujących zespołów młynowych z uwagi na zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo przez nie produkowane
 • Zwiększenie udziału spalanej biomasy w kotle
 • Zmniejszenie emisji NOx z kotła

Praca kotła przy współspalaniu biomasy (przez układy młynowe) lub inne zmiany jakości paliwa, pogarszać mogą warunki pracy zespołów młynowych. Często powoduje to pogorszenie zawartości części palnych z kotła i/lub zmniejszenie osiągalnej wydajności młynów.

Ponadto, obecnie wdrażane systemy spalania o głębokiej redukcji NOx wymagają pyłu węglowego wysokiej jakości.

Stąd potrzeba modernizacji układów młynowych obejmujących:

 • Wprowadzenie regulacji jakości produkowanego pyłu za pomocą regulowanych zdalnie  kierownic odsiewaczy.
 • Wprowadzenie zmian w układach podawania powietrza do młynów.
 • Wprowadzenie zmian w układzie mielenia młynów.
 • Wprowadzenie rozdzielaczy pyłu z możliwością regulacji rozpływu

Środki te umożliwiają poprawę pracy zespołów młynowych i uzyskiwanie dobrej jakości ich pracy przy mieleniu paliwa z domieszkami biomasy o różnych parametrach. 

 

Zobacz film