mapa strony | język: PL EN

Drukuj Krajowe

Jesteś tutaj
Realizacje
Krajowe

LISTA REFERENCYJNA

2009–2013

ZLECENIA ZREALIZOWANE W POLSCE 

 2009

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

EDF POLSKA ODDZIAŁ W RYBNIKU

Elektrownia Rybnik  

- Kocioł OP-650

- Opracowanie projektu i montaż elementów   układu transportu biomasy do kotłów OP-650 nr 1, 2, 3, 4.

2.

PKE S.A.

Elektrownia Łagisza, Będzin

- Blok 460 MW

- Kocioł OP 10,5 MWt

- Opracowanie Instrukcji Obsługi i Konserwacji turbozespołu 460 MW; koordynacja i nadzór prac rozruchowych Bloku 460 MW.

- Przygotowanie i rozruch urządzeń kotła rezerwowego 10,5 MWt.

3.

ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.

Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo

-Kocioł OP-650

- Modernizacja 6 szt. separatorów pyłu młynów węglowych w zakresie projektu, dostaw części z wykonaniem pełnej optymalizacji parametrów pracy

- Projekt, dostawa części i optymalizacja parametrów pracy kotła.

4.

ALSTOM POWER   SP. Z O.O.

Elektrownia Pątnów

- Kocioł na parametry nadkrytyczne typu BB-1345, Blok A

- Turbina 460 MW

- Wykonanie pomiarów bilansowych mokrego odsiarczania spalin (FGD system) dla kotła BB-1345, Blok A.

- Nadzór nad uruchomieniem turbiny 460 MW.

5.

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A.

Elektrownia Stalowa Wola

- Kocioł OP-150

- Modernizacja przedpaleniska biomasy dla kotła OP-150.

- Szczegółowe analizy paliwa i pracy, projekt, nadzór prac, optymalizacja parametrów pracy przedpaleniaska i kotła.

2010

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

EDF POLSKA ODDZIAŁ W RYBNIKU

Elektrownia Rybnik

- Kocioł OP-650 nr 6

- Modernizacja systemu spalania dla kotła OP-650 nr 6, dostawa nowo-zaprojektowanych palników, nadzór prac, pomiary i optymalizacja pracy, redukcja emisji NOx<359 Mg/Nm3.

2.

EMERSON PROCESS MANAGEMENT       SP. Z O.O.

Elektrownia Opole

- Blok 360 MW

- Rozruch zmodernizowanego systemu DCS i systemu zabezpieczeń SIS dla Bloku 360 MW.

3.

ENERGA KOGENERACJA     SP.  Z O.O. ELBLĄG

Elektrociepłownia Elbląg

- Kocioł OP-130 nr 6

- Blok 20 MW na biomasę

- Projekt, dostawa i montaż podgrzewacza wody sieciowej dla kotła OP-130 nr 6 w celu obniżenia wylotowej temperatury spalin t ≤150°C.

- Opracowanie techniczno-handlowych warunków przetargu zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych dla Bloku 20 MW z kotłem na biomasę 100 t/h.

- Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu Bloku 20 MW.

4.

GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA

Elektrownia Połaniec

- Kocioł OP-650 nr 8

- Projekt, dostawa części, nadzór prac montażowych, rozruch, pomiary, optymalizacja parametrów pracy kotła OP-650 nr 8.                

- Zastosowanie nowej technologii spalania przy redukcji emisji NOx <200 mg/ Nm3.

5.

ALSTOM POWER   SP. Z O.O.

Elektrownia Bełchatów

- Kocioł BB-2400

- Blok 860 MW

- Projekt, dostawa instalacji pomocniczej i wykonanie procesu dmuchania kotła BB-2400 i  rurociągów WP.            

2011

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

ENEA WYTWARZANIE S.A.

Elektrownia Kozienice

- Kocioł OP-650 nr 3

- Modernizacja instalacji palników pyłowych na kotle nr 3 w celu obniżenia emisji NOx.

- Projekt, kompletne dostawy, realizacja, uruchomienie, optymalizacja pracy kotła.

2.

GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA

Elektrownia Połaniec

- Kotły OP-650 nr 2, 3 i 4

- Modernizacja instalacji biomasy dla kotłów OP-650 nr 2 i 3; Opracowanie dokumentacji dla modernizacji palników węglowych i dysz OFA dla kotła nr 4.

3.

EDF POLSKA

Elektrociepłownia Gdańsk

- Kocioł OP-230 nr 10

- Modernizacja systemu spalania dla kotła OP-230 nr 10.

- Projekt, dostawa części i optymalizacja parametrów pracy kotła.

4.

PGE POLSKA  GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Elektrownia Opole

- Blok 360 MW

- Rozruch bloku nr 2 po modernizacji systemu automatyki.

2012

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

EDF POLSKA ODDZIAŁ W RYBNIKU

Elektrownia Rybnik

- Kocioł OP-650

- Modernizacja instalacji paleniskowych kotłów nr 5 i 8, emisja NOx≤300 mg/Nm3 wraz z wymianą palników pyłowych.

2.

EDF POLSKA

Elektrociepłownia Gdynia

- Kocioł OP-250

- Modernizacja układu paleniskowego kotła OP-250.

- Kompleksowy projekt, dostawy palników pyłowych, dysz OFA, elementów automatyki sterowania, realizacja, pomiary, optymalizacja parametrów pracy kotła.

3.

SYNTHOS DWORY SP. Z O.O. SKA

Synthos Dwory 7 Elekrociepłownia Oświęcim

- Kocioł CFB-100 MWt o wydajności 140 t/h

- Doradztwo techniczne w zakresie przygotowania przetargu i wyboru Generalnego Wykonawcy budowy kotła CFB.

4.

GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA

Elektrownia Połaniec

- Blok nr 8/205  MW

- Kocioł  CFB-447 MWt na biomasę o wydajności 570 t/h firmy Foster Wheeler

- Kompleksowa koordynacja prac rozruchowych Bloku 205 MW i kotła CFB-447 MWt oraz urządzeń pomocniczych z instalacją składowania i podawania biomasy.

5.

RAFAKO S.A.

Elektrownia Jaworzno II

- Blok 50 MW

- Kocioł CFB/ OFz-201 na biomasę

- Nadzór nad końcowym montażem urządzeń.

- Rozruch kotła w zakresie zimnej i gorącej fazy.

- Pomiary i optymalizacja pracy kotła dla uzyskania projektowych i gwarantowanych parametrów pracy kotła.

2013

Lp.

Zleceniodawca

Lokalizacja/Obiekt

Zakres prac

1.

PGE GIEK S.A. ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA

Elektrownia Dolna Odra Nowe Czarnowo

- Kocioł OP-650

- Modernizacja instalacji spalania kotłów nr 5 i 8 w celu obniżenia emisji tlenków azotu.

- Projekt w branży cieplno-mechanicznej, AKPiA, dostawy palników, dysz OFA, układu oleju rozpałkowego.

2.

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE  S.A.

Elektrociepłownia Police

- Kocioł OP-230

- Modernizacja kotła OP-230 w zakresie układu paleniskowego z dodatkową instalacją SNCR.

- Projekt techniczny, dostawa palników pyłowych, dysz OFA, komponentów SNCR

- Realizacja prac, pomiary, optymalizacja parametrów pracy kotła.

3.

DALKIA ŁODŹ S.A.

Elektrociepłownia Dalkia Łódź 4

- Kocioł OP-430

- Redukcja emisji tlenków azotu z kotła OP-430 nr 7

- Projekt, dostawy palników i dysz OFA, systemu regulacji, nadzór nad pracami, pomiary i optymalizacja.

4.

PGNIG TERMIKA S.A.

Elektrociepłownia Siekierki Warszawa

- Kotły WP-120 nr 5,6 i WP-200, K-16

- Modernizacja układu paleniskowego kotłów WP-120 nr 5,6 i 7 oraz kotła WP-200, K-16.

- Projekt, dostawy, realizacja, pomiary, optymalizacja.

5.

GMINA LUBSKO

Oczyszczalnia Ścieków w Lubsku

- Prace budowlane, dostawy i uruchomienie Oczyszczalni Ścieków w Lubsku.

6.

PGE GIEK S.A. ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA

Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo

- Kocioł OP-650

- Modernizacja 3 szt. separatorów pyłu młynów węglowych.

- Pomiary optymalizacja parametrów pracy kotła.

7.

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A.

Elektrownia Brzeg Dolny

- Kocioł OR-45

- Kompleksowy rozruch technologiczny kotła  K-1 i K-2 wraz z urządzeniami pomocniczymi.

- Pomiary, optymalizacja parametrów pracy.